Skip to content Skip to footer

Terapi Në Grup

Terapia në grup përfshin terapinë me më shumë së një person. Një terapi e tillë është një mjet i fuqishëm kur adresohen nevojat e pjesëmarrësve. Terapia në grup jep siguri dhe zvogëlon përvojën e kërcënimit emocional.  Qëllimet e terapisë së grupit janë: 

 • Inkurajimi i përsonave për të mësuar nëpërmjet përvojave me personat e tjerë 
 • Inkurajimi i ndërveprimeve pozitive sociale dhe bashkëpunimi
 • Ndihmon individët të zhvillojnë besimin 
 • Fuqizimi i një individi për të kontribuar në grup 
 • Eliminimi i pengesave fizike dhe psikologjike ndaj ndërveprimit social 
 • Kuptimi i përfitimeve dhe gëzimi i ndërveprimit.

Nga terapia në grup mund të përfitojnë të gjithë grupmoshat. Terapia e grupit është përdorur me një gamë të gjerë njerëzish që kanë çrregullime duke përfshirë kushtet psikosomatike, aftësitë e ndjeshme (vizuale dhe dëgjimore), dëmtimet neuromuskulare dhe ortopedike, fëmijët me sindromën Down, spektrin e autizmit apo sfida të tjera në zhvillim dhe në të nxënë.

Oraret

Nëse mendoni se keni nevojë për një person për të folur, ne jemi këtu:

 • e Hënë – e Premte: 09:00 – 20:00
 • e Shtunë: 09:00 – 20:00
 • e Diel: Mbyllur

Të kërkosh ndihmë ndonjëherë është shumë e vështirë, por nuk ke përse ta bësh këtë i vetëm/e vetme.

Le të flasim!

 

Rezervoni një takim tani!

Kryeni një rezervim duke plotësuar formularin tonë online.

  Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy