Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Çrregullimi Obsesiv – Kompulsiv

Çrregullimi obsesiv-kompulsiv karakterizohet nga një model mendimesh dhe frikash të padëshiruara (obsesione) që çojnë në sjellje të përsëritura (kompulsione). Këto obsesione dhe detyrime ndërhyjnë në aktivitetet e përditshme dhe shkaktojnë…

Read more

Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy