Skip to content Skip to footer

Çrregullimet Në Të Ngrënë

Çrregullimet e të ngrënit janë çrregullime komplekse të karakterizuara nga një shqetësim i tepruar i njeriut me peshën trupore dhe pamjen e jashtme që çon në sjellje jofunksionale të rrezikshme për jetën si:  dieta strikte, stërvitja e tepërt, metodat per provokim të vjellash ose ngrënia e tepërt.

Crregullimet e të ngrënit janë komplekse psikologjike dhe mjekësore, që do të thotë se elementet gjenetike, biologjike, mjedisore dhe faktorët psiko-social luajnë një rol të përbashkët.

Çrregullimet e të ngrënit zakonisht kanë origjinën e tyre në adoleshencë, por shpesh nuk identifikohen në kohë.

Shoqata Amerikane e Psikiatrisë, sipas DSM-V i klasifikon çrregullimet e të ngrënit në 3 lloje:

  1. Anoreksia nervore
  2. Bulimia nervore
  3. Çrregullime të tjera të specifikuara të ushqyerjes

Së fundmi, ajo që duhet të kuptojmë është që edhe ky çregullim mund të trajtohet.

Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy