Skip to content Skip to footer

Konfidencialiteti

Konfidencialiteti: Privatësia juaj është shumë e rëndësishme për ne.

Detyra jonë primare është siguria e secilit person që merr shërbime nga ne. Ne e marrim shumë seriozisht privatësinë e klientëve tanë dhe ruajtjen e anonimatit të secilit prej personave që ndiqet nga ekipi ynë. Të gjitha informacionet e diskutuara në seancë do të mbahen konfidenciale, me përjashtim të kufizimeve specifike ligjore dhe etike. Informacioni jepet vetëm me pëlqimin me shkrim të klientit dhe vetëm për ata individë që kanë nevojë për informacion për t’i ofruar kujdes klientit (p.sh. mjeku)

Përjashtimet ose kufizimet e mëposhtme për konfidencialitetin në terapi siç kërkohet me ligj janë:

  • Nëse ekziston rreziku që klienti të lëndojë veten, familjarët apo autoritetet përkatëse do të lajmërohen.
  • Nëse ekziston rreziku që klienti të lëndojë dikë tjetër, autoritetet përkatëse do të lajmërohen.
  • Nëse ka shenja se një fëmijë, është në rrezik nga abuzimi seksual, fizik, emocional dhe/ose neglizhimi, do të njoftohen autoritetet përkatëse.
  • Në disa raste (p.sh. kujdestaria e fëmijëve, çështjet penale), një dosje mund të thirret nga gjykata.

Ju lutemi mos ngurroni të bëni çdo pyetje që mund të keni në lidhje me trajtimin ose politikat e trajtimit, në çdo kohë gjatë gjithë këtij procesi.

Rezervoni një takim tani!

Kryeni një rezervim duke plotësuar formularin tonë online.

    Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy